Tep Plzně

Ocelový objekt zkoumající možnosti interpretace vizuální a sluchové percepce plzeňských budov prostřednoctvím zhmotnění v jednom 3D objektu.

Objekt sestává z tvarů budov a stylizované pojetí zvuků pořízených v jejich blízkosti či přímo uvnitř nich.

Vznik: