Porntain

Instalace — interaktivní objekt

Objekt v podobě fontány, která přiznaně nabývá falických tvarů, vycházející voda
je ejakulací myšlenek, pudů, skrytých vášní, traumat, frustrací, deprivací.

Na padající vodu dopadají paprsky projektoru, které promítají eroticky laděný materiál: fotografie na pomezí mezi glamour — aktem — pornografií.
Promítané fotografie nejsou statické, padají s proudem, který je zdánlivě strhává dolů.

Projekce je řízena minipočítačem, který umožní interaktivní vstup diváka do procesu projekce. Prostřednictvím internetu může divák nahrát vlastní fotografie, které jsou automaticky překódovány do videoformátu a zařazeny mezi ostatní promítaný obsah. Divák má tak šanci vyjádřit prostřednictvím uploadu vlastního obsahu svoje frustrace či vášně, které jsou následně odneseny proudem vody a nastává katarze.

Systém pracuje ve smyčce a do nekonečna opakuje v náhodném pořadí projekci
nahraného obsahu.

Fotky fotil: Miroslav Chaloupka

Porntain #contemporary #art #fdu

Video zveřejněné uživatelem Luděk Černý (@ludekcerny),